24 Mart 2015

Biyokimya nedir?

Biyokimya, kelime anlamı olarak bio (canlı, yaşam) ve kimya kelimelerinin birleşmesi ile oluşan bir yaşam bilimidir.

Biyokimya bütün canlıların (insan, hayvan, bitki, monera, protista, virüsler) canlılık faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan organik maddeleri (protein, karbonhidrat, yağ, nükleik asit) ve inorganik maddeler (asit-baz, tuzlar, mineraller) ile birlikte enzimatik reaksiyonlarla kimyasal olayları konu olarak ele alan ve inceleyen bir bilim dalıdır.

Tıp, biyoloji, kimya, bitki ve hayvan fizyolojisi, botanik gibi ana bilim dallarına göre yeni bir bilim dalı olan biyokimya gün geçtikçe daha fazla değer kazanmaya başlamıştır. Biyokimya yeni  bir bilim dalı olmasına rağmen günümüzde önemi anlaşılmış ve gün geçtikçe geliştirilmeye devam etmektedir. Biyokimya günümüzde önemli olmasına rağmen gelecekte de daha önemli hale gelecektir.Günümüzde  son yıllarda nobel ödülleri biyokimya alanında çalışma yapan bilim insanlarına verilmektedir (2010 yılında Nobel Biyokimya-Kimya Ödülü, "organik sentez reaksiyonlarında palladyum-katalize çapraz bağlantıları keşifleri " üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle Richard Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki adlı bilim insanlarına verildi. 2012 yılında Nobel Biyokimya-Kimya ödülü"...G-proteinine bağlı reseptörler konusundaki katkıları için..." yaptıkları çalışmalar nedeniyle Robert Lefkowitz,Brian Kobilka) gibi örnekler verilebilir.

Biyokimyanın temeli  laboratuvar çalışmalarına dayanır. Bu çalışmaların doğru, net, güvenilir olması için modern laboratuvarlar ve gelişmiş laboratuvar teknikleri kullanılmaktadır.


Biyokimyaya 1800 yılları sonuna kadar bazen fizyolojik kimya, bazen de patolojik kimya adları da verilmiştir. Bu tarihten başlayarak 1900'lu yılların başlangıcına kadar yapılan öncül çalışmalarla biyokimya alanında ilerlemeler kaydedilmiştir.

Biyokimya deyimi ilk olarak 1903 yılında Alman kimyager Carl Neuberg tarafından kullanılmıştır.

Biyokimya bölümünden mezun olanlar biyokimyager ünvanını alırlar.


Gelecek yayınlarımızda görüşmek üzere. Esen kalın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder