27 Kasım 2014

Modifikasyon nedir, nasıl oluşur?

Tüm canlıların, bulundukları çevrenin etkisiyle belirli sınırlar içerisinde gösterdikleri kalıtsal olmayan farklılaşmalara modifikasyon denir. Bir canlının veya hücrenin sahip olduğu genlerin tamamına genotip denir. Bu  genlerden bazılarının canlının dış görüşünün meydana gelmesinde etkisi vardır. Genotip kaynaklı bu genlere fenotip denir. İşte modifikasyonlar, canlının dış görünüşünü meydana getiren bu fenotipik genlerin çevre ile etkileşimi sonucu meydana gelir. Hiçbir modifikasyon kalıtsal değildir. Çünkü modifikasyonlar, genin yapısında bir değişme meydana getirmez. Yalnızca genin işleyişinde bir değişiklik yaparlar. Yani genin az veya çok çalışmasıyla modifikasyonlar görülür. 

Modifikasyonların meydana gelmesinde belirli bir sınır vardır. Bu da canlının biyolojik yapısıyla ilgili bir durumdur. Örneğin; bir insan ne kadar çok iyi beslenirse beslensin, sahip olacağı boy miktarı bellidir. Yani bir sınır söz konusudur. Bu duruma modifikasyon genişliği denilmektedir. 

Doğal ortamdaki canlılara bakıldığında her birinin farklı özelliklere sahip olduğu ve hiç birinin bir diğerine tam olarak benzemediği görülür. Aynı türün bireyleri bile birbirlerine tam olarak benzemezler. Hatta tek yumurta ikizleri bile yüzde yüz birbirine benzemeyip farklılıklar gösterirler. Bu durumun ortaya çıkmasında rol oynayan iki önemli etken vardır. Bunlar; modifikasyonlar ve varyasyonlardır. Varyasyonlar, kalıtsal olup dölden döle aktarılırlar. Ancak burada üzerinde durulan modifikasyonlardır ve modifikasyonlar kalıtsal olmayıp dölden döle aktarılamazlar. Çünkü modifikasyonlar bireye özgüdür. Örneğin; iyi beslenip spor yaparak vücut geliştiren bir insan, zamanla kas kitlesini arttırır. Bu durum tamamıyle bir modifikasyondur ve yavru bireye aktarılmaz. 

Aynı genetik özelliklere sahip bireylerde bile benzerlik yüzde yüz aynı olmaz. Çünkü, çevre koşullarının bu bireyler üzerindeki etki derecesi hiç bir zaman aynı olmaz. Bu, doğal olarak gerçekleşmesi mümkün olan bir durum da değildir. Örneğin; bir bitkiden alınan on çelikle (dalla) aynı genetik özelliklere sahip on yeni fidecik (klon) elde edilir. (Klon: Genetik özellikleri birbirinin aynısı olan.) Bu fideciklerin genetik özellikleri birbirinin aynısı olmasına rağmen çevrenin fidecikler üzerindeki etki derecesi aynı olmadığından farklılaşmalar gösterirler. Yani gen işleyişleri birbirinden farklı olur. Böylece modifikasyonlar geliştirirler. 

Modifikasyonların meydana gelmesinde sıcaklık, ışık, kimyasal maddeler, mekanik etkiler, besin gibi faktörler etkili olmaktadır. 


Gelecek yayınlarımızda görüşmek üzere! Esen kalın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder