04 Nisan 2014

Biyolojik Dinamizm nedir?

Biyolojik dinamizmin genel kapsamdaki kelime anlamı, canlıdaki hareketlilik, faaliyet demektir. Bu durum canlı biliminde ayrıntılı olarak incelendiğinde, biyolojik dinamizmin; canlıdaki büyüme, gelişme, olgunlaşma ve üreme olaylarını içine aldığı görülür. Yani büyüme, gelişme, olgunlaşma ve üreme olaylarının tamamına birden biyolojik dinamizm denir. Bu olayların sırasıyla meydana gelmesi biyolojik dinamizm ile açıklanabilir. Şimdi konuyu, bir hücreli canlılardan çok hücreli canlılara doğru ele alalım. 

Bir hücreli canlıların tamamında biyolojik dinamizm görülmez. Pekiyi, nedeni ne olabilir? Bu durumun iki önemli nedeni vardır. Birincisi, tek hücreli canlıların metabolizmaları çok azdır. İkinci en önemli nedeni ise, bir hücreli canlılarda, hücre bölünmesinin büyüme için değil, üreme için gerçekleştiğidir. Çünkü biyolojik dinamizmin temelinde, hücre bölünmesiyle canlıda büyümenin meydana gelmesi yatar. Başka bir ifadeyle, biyolojik dinamizmin ilk şartı, hücre bölünmesiyle büyümenin gerçekleşmesidir. Eğer hücre sayısının artışı ile büyüme yoksa biyolojik dinamizmden bahsedilemez. Şimdi çok hücreli canlılarda biyolojik dinamizmin basamaklarını teker teker inceleyelim. 

canlı bilimi

1 - Büyüme


Canlılardaki büyüme, oluşan ilk hücrenin bölünerek hücre sayısının artmasıdır. (Buradaki bölünme çeşidi mitoz bölünmedir.)  Zamanla hücre bölünmeleri sonucunda artan hacim ve kütle artışıyla hücre toplulukları dokuları meydana getirirler. Böylece büyümeyle beraber gelişme dönemine geçilir. 

2 - Gelişme


Oluşan dokuların farklılaşarak organları meydana getirmesi olayıdır. Gelişimini tamamlayan canlı, daha sonrasında olgunlaşma dönemine geçer. 

3 - Olgunlaşma


Üreme potansiyeli kazanma durumuna gelme olayıdır. Artık canlı, neslini devam ettirecek donanım ve özelliktedir. Böylece üreme dönemine geçilir. 

4 - Üreme


Canlı, neslinin devamını sağladıktan sonra biyolojik dinamizm son bulur.
Gelecek yayınlarımızda görüşmek üzere. Takipte kalın! 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder