20 Nisan 2013

Hücre sıvısı Sitoplazma

Hücrenin içini dolduran yarı akışkan sıvı ve yapılara sitoplazma denir. Sito sözcüğü hücre manasını, plazma kelimesi ise sıvı anlamını taşır. Dolayısıyla sitoplazma, hücre sıvısı anlamına denk gelir. 

Sitoplazma, viskoz kolloid yani yarı akışkan bir özellik gösterir. Bu özelliğin oluşmasında sitoplazmanın yapısını meydana getiren organik, inorganik ve bunların türevleri olan bir sürü yapı ve madde rol oynar. Sitoplazmanın yapısını kabaca organeller, hücre çekirdeği ve hücre iskeleti ile bunların dışında arta kalan sıvı ve katı materyal oluşturur. Bu sıvı ve katı materyale sitozol adı verilir. İşte tüm bu maddeler su ortamında bir kısmının çözünüp çözünmemesiyle birlikte yarı akışkan bir kıvam alır. Ancak hücre çekirdeği içerdiği DNA ve sahip olduğu farklılık sebebiyle sitoplazmadan ayrılır. 


Sitoplazmanın sitozol kısmı genel olarak hücre için gerekli olan tüm maddeleri ve hücrenin metabolizması sonucu oluşan atık maddeleri içerir. Sitozolde yer alan bu atık maddeler, hücre çekirdeği ve organellerin faaliyetleri sonucu işlerine yaramayıp dışarı attıkları ve sitozolde bulunan çeşitli enzimlerin gerçekleştirdiği reaksiyonlar neticesinde var olan maddelerdir. Öte yandan sitozolde hücre için gerekli olan temel organik bileşikler proteinler, karbonhidratlar, lipitler, nükleik asitler gibi ve bunların yapıtaşları aminoasitler, glikoz vb. gliserol, yağ asitleri, nükleotitler olan çeşitli bir sürü organik madde bulunur. İnorganik bileşikler ise başta su olmak üzere çeşitli mineraller olan kalsiyum (Ca), potasyum (K), sodyum (Na), magnezyum (Mg), klor (Cl), demir (Fe), çinko (Zn) ve iyot (I) gibi inorganik maddelerdir. İşte sitozolde mevcut olan bu maddelerden hücredeki organel ve yapılar ihtiyaçlarını karşılarlar. Gelecek yayınlarımızda görüşmek üzere! Takipte kalın! 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder